Tất cả bài viết: GaN

Củ Sạc GaN ??????
Củ Sạc GaN ??????

GaN là được hiểu là Gallium Nitride . Người ta pik đến GaN là 1 chất liệu bán dẫn vào đầu những năm 1990 thông qua sản xuất các bóng đèn LED ...Tất cả có 2 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

zalo
0898135106